#Top100 FPT

'Nghệ thuật' vinh danh ở FPT

6 lần bước lên bục nhận danh hiệu Cá nhân xuất sắc FPT, tôi cảm nhận đây giống như một chương trình nghệ thuật chứ không đơn thuần chỉ là ...

Góc nhìn