#Phạm Thuỷ Tiên

Những ngày ở khu cách ly

Những ngày ở khu cách ly tập trung, tôi nhận ra nhiều bài học quý giá để vượt qua nỗi lo, dũng cảm đối mặt với “cơn bão” Covid.

Góc nhìn