#Sử ký 25 năm

Toàn cảnh Ngày FPT Vì cộng đồng

Dành riêng một ngày để hướng tới cộng đồng, người FPT Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như hiến máu, trao tặng tủ sách, tặng quà ...

Video