#happy home

FPT trong mắt FSmall

Người FPT quyên góp chống dịch, tặng khu cách ly, bảo vệ môi trường biển, FPT bay lên mặt trăng... là những hình ảnh đẹp về màu áo cam trong ...

Ảnh