#hôi làng

'Bà đầm thép' ở FPT

Các chị là những nữ quản lý nổi bật của đơn vị thành viên. Dù làm kinh doanh, công nghệ, kỹ thuật, hành chính, nhân sự hay văn hóa... các ...

Người FPT