© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

thị trường

  • Hoàng Minh Châu

    Chuyện ở sân bay

    Nhiều người nói, khách hàng muốn được phục vụ tốt thì phải khó tính...

  • Nguyễn Phú Trung

    Đừng nói 'Không' khi chưa làm

    5 năm ngồi trên giảng đường Tafe University (Australia) là thời điểm tôi cảm nhận sự khác biệt rõ ràng nhất giữa công thức giáo dục của Việt Nam và các nước phát triển.

  • Lê Trường Tùng

    Giáo dục và tư duy kiểu sa mạc

    Tư duy kiểu hoang mạc - nên giáo dục cũng cằn cỗi như sa mạc.