© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Giáo dục và tư duy kiểu sa mạc

Giáo dục và tư duy kiểu sa mạc

Giáo dục và tư duy kiểu sa mạc

Lê Trường Tùng

Tư duy kiểu hoang mạc - nên giáo dục cũng cằn cỗi như sa mạc.

  • Những lưu ý bỏ túi dành cho vận động viên 'Hành trình kết nối'