© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Bài học về 'ra hồn'

Bài học về 'ra hồn'

Bài học về 'ra hồn'

Nguyễn Thành Nam

Tôi bị một khách hàng Nhật mắng: bọn mày có pha màu tô cái nút mà cũng không biết pha cho ra hồn à? Mở mắt ra xem bọn tao pha này. “Ra hồn” cuối


  • 96 giờ trải nghiệm xứ sở kim chi của Top 100 FPT