© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Học Trump về bãi bỏ quy định hành chính

Học Trump về bãi bỏ quy định hành chính

Học Trump về bãi bỏ quy định hành chính

Đỗ Cao Bảo

Bất cứ một công ty, một tổ chức cũng như một quốc gia nào cũng đều cần hệ thống luật pháp kèm theo các nghị định, quy định, thông tư, giấy phép, quy trình...

  • Toàn cảnh 'Đại lễ FPT 30 năm Tiên phong' khu vực miền Trung