© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Bán hàng bằng câu chuyện

Bán hàng bằng câu chuyện

Bán hàng bằng câu chuyện

Nguyên Văn

Chủ động tạo câu chuyện để gợi nhu cầu cho khách hàng, FPT Telecom Cần Thơ Từ đã tìm ra các cách thức sáng tạo để bán hàng. Và họ vừa được tưởng thưởng cho

  • Thứ trưởng Nhật Bản ngồi xe tự lái đi vòng quanh FPT Complex