© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Cứ đam mê, rồi có thành công?

Cứ đam mê, rồi có thành công?

Cứ đam mê, rồi có thành công?

Phan Phước Nhật

Ai trong số chúng ta ít nhất một lần đã từng được nghe câu "Hãy cứ theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn".

  • Dịch vụ Cloud của FPT Telecom ghi điểm cao với đối tác