© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Không được phép sợ

Không được phép sợ

Không được phép sợ

Vũ Thế Dũng

“Đám đông bảo: Ai chẳng sợ sai. Người tiên phong nói: "Được phép sai, không được phép sợ". Câu này FPT nói cũng có lý: Được phép sai, nhưng không được phép sợ!

  • Những lưu ý bỏ túi dành cho vận động viên 'Hành trình kết nối'