© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Nhũng kiến thức đơn giản hiểu lầm từ hồi đi học

Có những thứ chúng ta liên tục nhầm lẫn, dù đọc rất nhiều về chúng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lê Vin (theo Bright Side)