© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tại sao Vạn lý Trường thành nối tiếng

Vì nó là thứ đầu tiên và duy nhất "Made in China" có thể tồn tại lâu như thế!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Việt hóa: Đức Anh

 
 
  • CEO FPT nêu ba lĩnh vực 'triển khai ngay' cho Đà Nẵng