Bangladesh ngày trở lại…

Ngày đầu của tháng 3, tôi cùng đồng nghiệp Nguyễn Thanh Nhàn tạm chia tay Việt Nam trong cái giá lạnh đặc trưng của Hà Nội để đến với "xứ nóng" Bangladesh. Hành trang rời xa quê hương của chúng tôi là 7 kiện hành lý cùng với một niềm tin mãnh liệt rằng dự án hệ thống Quản lý thuế VAT - IVAS sẽ hoàn tất nghiệm thu trong năm 2021.

Trương Thị Viên