Lần đầu cán mốc OKRs

Từ lúc còn làm việc ở công ty cũ, tôi đã được nghe nói đến OKRs. Cho đến khi làm việc tại FPT Telecom, tôi càng được nghe nhắc đến OKRs nhiều hơn, qua việc FOX247 nhắc nhở mỗi quý, qua những lần mọi người hò nhau đánh giá OKRs kẻo bị phạt. Thú thật, những lần ấy tôi đều tặc lưỡi, vội đánh giá cho xong.

Nguyễn Ngọc An Khanh