Trách nhiệm và niềm tin với người thầy

Giờ đây sự chú ý của tôi dồn về giáo dục, một là vì đang lựa trường cho con đi học lớp 1, hai là cũng vẫn luôn rất thích và mơ ước sẽ một ngày lại quay về lĩnh vực này để góp phần nhỏ bé tạo nên các giá trị hữu ích cho người học.

Nguyễn Hồng Nga