© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

CEO FPT nêu ba lĩnh vực 'triển khai ngay' cho Đà Nẵng

TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc cho biết Giao thông thông minh, Y tế điện tử và Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là ba lĩnh vực có thể triển khai nhanh và cho kết quả rõ rệt ngay trong năm 2018.

Ngày 19/4, FPT và thành phố Đà Nẵng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020. Các lĩnh vực được hai bên ưu tiên phát triển là Giao thông thông minh, Nông nghiệp thông minh, Đào tạo phổ cập tiếng Anh, Y tế và Quản lý du lịch. Thỏa thuận nhằm triển khai Nghị quyết 05 ngày 15/12/2017 của Thành ủy Đà Nẵng về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Kiến trúc tổng thể xây dựng Thành phố thông minh tại Đà Nẵng (Quyết định số 164 ngày 11/01/2018 của UBND thành phố); và góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố an ninh, thân thiện, an bình, hấp dẫn và đáng sống.

Giai đoạn 2018-2019, FPT bố trí nhân lực và kinh phí để xây dựng và triển khai thí điểm một số dự án, ứng dụng liên quan đến thành phố thông minh trong phạm vi hợp tác như trên. Giai đoạn 2019-2020, hai bên sẽ cùng đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục nghiên cứu triển khai nhân rộng các ứng dụng thành phố thông minh phù hợp với yêu cầu của Đà Nẵng.

Toàn cảnh lễ kết kết hợp tác giữa FPT và Đà Nẵng:

 
  • FPT triển khai thành công Chính quyền điện tử ở Quảng Ninh