© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.
Không thể trốn viện vì cửa mở

Không thể trốn viện vì cửa mở

Trong bệnh viện tâm thần, hai bệnh nhân bàn với nhau. Một tên nói: