© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.
  • Đừng yêu công ty, hãy yêu công việc của mình

    Tôi cho rằng yêu công ty không quan trọng bằng yêu công việc mình đang làm, nghề của mình đang làm.

  • Nông dân lập trình

    Khi thành lập FPT Software, tâm sự với anh bạn tôi, một tiến sĩ lập trình, về giấc mơ công ty phần mềm có hàng ngàn người, anh khẳng định: “Nam, mày không thể thành

  • Tinh thần khởi nghiệp

    Tinh thần khởi nghiệp không chỉ cần cho người đã thành công, cần hơn cho người mới bắt đầu và trong mọi công việc.CSR