© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.
Con đường của Khoa

Con đường của Khoa

Sau hai thập kỷ gắn bó với FPT, nhiều thử thách và trải nghiệm đã tôi luyện Nguyễn Văn Khoa, từ một kỹ thuật viên vững vàng trở thành người điều hành tập đoàn hơn

  • Cao thượng

    Cao thượng không phải là bản chất tự nhiên, nó là sản phẩm của giáo dục và các giá trị do con người tạo ra. 

  • Quỹ thời gian có hạn, đừng lãng phí

    Ngoài công việc, trong cuộc sống, những việc như đi lại, đọc sách, ăn uống, nghỉ ngơi… chiếm của bạn rất nhiều thời gian. Vì thế chúng ta cũng nên nghĩ cách cải thiện năng

  • Nỗi lòng OKR

    Khi mà dân tình đang nháo nhào hỏi nhau trên các nhóm kín, vò đầu bứt tóc về OKR, tôi cũng đã đặt xong dấu chấm cuối cùng trong việc tạo OKR đầu tiên. Một

CSR