© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.
Khánh thành cầu Hy Vọng 1 tại Cần Thơ

Khánh thành cầu Hy Vọng 1 tại Cần Thơ

Cây cầu đầu tiên do Quỹ Hy vọng tài trợ đã chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng.

  • Đạo đức nhà giáo

    Làm thầy giáo thật ra rất khó. Ngoài chuyên môn, nghệ thuật và tình yêu, nhà giáo còn phải có đạo đức tốt.

  • Quy định phản cảm

    Tôi đoán, không phải ngài Bộ trưởng tự mình viết ra quy định này, mà là các trợ lý của ông.

  • Tiền thưởng

    Khoản tiền này chỉ đến với người trung thực và xứng đáng.CSR