© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

20 năm Internet Việt Nam, 10 cá nhân ảnh hưởng nhất đến tôi

20 năm Internet Việt Nam, 10 cá nhân ảnh hưởng nhất đến tôi

20 năm Internet Việt Nam, 10 cá nhân ảnh hưởng nhất đến tôi

Nguyễn Thành Nam

Trộm nghĩ, sao không chọn “10 nhân vật có ảnh hưởng nhất đến bạn trong lĩnh vực Internet tại Việt Nam”. Tức là tiêu chí hoàn toàn phụ thuộc cá nhân người công bố danh

  • CEO FPT nêu ba lĩnh vực 'triển khai ngay' cho Đà Nẵng