© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Đầu ra của Tổ chức giáo dục FPT là nhân lực cạnh tranh toàn cầu

Đầu ra của Tổ chức giáo dục FPT là nhân lực cạnh tranh toàn cầu

Đầu ra của Tổ chức giáo dục FPT là nhân lực cạnh tranh toàn cầu

Lê Trường Tùng

Tổ chức giáo dục FPT đã chuyển sang một quy mô mới, cách thức hoạt động mới, cơ cấu tổ chức mới, sự nỗ lực mới đối với các thành viên. 

  • 'Anh quân bưu vui tính' của nhà Thương mại FPT