© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Nên giúp đỡ bà con vùng lũ miền Trung thế nào

Nên giúp đỡ bà con vùng lũ miền Trung thế nào

Nên giúp đỡ bà con vùng lũ miền Trung thế nào

Đỗ Cao Bảo

19/20 hộ ở thôn Tân Thượng, Quảng Bình, đồng ý nộp lại để chia cho cả thôn. Kết quả này đã phản ánh bà con sống thật sự vì tình làng, nghĩa xóm, thương yêu đùm


  • 96 giờ trải nghiệm xứ sở kim chi của Top 100 FPT