© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Điểm số và câu chuyện tương lai

Điểm số và câu chuyện tương lai

Điểm số và câu chuyện tương lai

Phan Vi

Người không có năng lực mà được đưa vào những vị trí cần năng lực thật sự thì đúng là thảm hoạ.

  • Những lưu ý bỏ túi dành cho vận động viên 'Hành trình kết nối'