© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Từ OKR đến Leng Keng

Từ OKR đến Leng Keng

Từ OKR đến Leng Keng

Phạm Tuyết Hạnh Hà

Từ khóa mới nhà F hướng đến thúc đẩy mỗi người FPT làm việc hăng say, liên tục sáng tạo, đổi mới.

  • Những lưu ý bỏ túi dành cho vận động viên 'Hành trình kết nối'