© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Học cái gì, dạy cái gì?

Học cái gì, dạy cái gì?

Học cái gì, dạy cái gì?

Khúc Trung Kiên

Giá trị sai lệch sẽ dẫn con người hay cả xã hội sai lệch.

  • Lên sàn HOSE giúp FRT ra thế giới