© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thi tìm hiểu về FPT - FQ 2016

Tôn - Đổi - Đồng - Chí - Gương - Sáng; Sâu - Sáng - Tuyệt - Thông - Phong sẽ được truyền tải đến CBNV thông qua những câu hỏi trong cuộc thi Tìm hiểu FPT, diễn ra từ ngày 6/9 đến 9/9.
 
  • Những lưu ý bỏ túi dành cho vận động viên 'Hành trình kết nối'