© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

4/3: Phát động thi đua và lập kỷ lục FPT

Chương trình được phát động tại Hà Nội.

Ở nội dung Thi đua thành tích, Tiểu ban chia danh mục theo các lĩnh vực gồm: Thi đua liên quan đến sản phẩm/dịch vụ mới, Toàn cầu hóa, Công nghệ, Nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ và Tiết kiệm chi phí.

Cùng với việc thi đua thành tích, Tiểu ban còn phát động chương trình " Kỷ lục FPT". Mỗi CBNV đều có thể đăng ký một hoặc nhiều kỷ lục, trong đó mỗi kỷ lục là một thành tích hoặc số thống kê cao nhất được ghi nhận có liên quan trực tiếp đến FPT hoặc cộng đồng người FPT.

 
  • Những lưu ý bỏ túi dành cho vận động viên 'Hành trình kết nối'