© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

20-27/12: Bình chọn lãnh đạo FPT của năm

Năm nay, có 11 lãnh đạo gồm Chủ tịch và TGĐ của 7 đơn vị thành viên: FPT IS, FPT Software, FPT Telecom, FPT Trading, FPT Retail, FPT Online và Tổ chức Giáo dục FPT (FE) được bình chọn Lãnh đạo của năm. Thời gian đóng bình chọn là 23h59 ngày 27/12.

>> Bình chọn tại đây.

 
  • Lên sàn HOSE giúp FRT ra thế giới