© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.
Ai cũng từng có một 'Tuổi mười hai'

Ai cũng từng có một 'Tuổi mười hai'

Tuổi mười hai trong lời kể của ông

  • Hành trình 'ra biến lớn' của Phần mềm Đà Nẵng