© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Lê Trường Tùng

  • CEO FPT nêu ba lĩnh vực 'triển khai ngay' cho Đà Nẵng