© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.
 • Khúc Trung Kiên

  Nguyên lý Pareto

  Cần tập trung 80% nguồn lực vào 20% những công việc, dự án, vấn đề quan trọng.

 • Nguyễn Duy Linh

  4.0 hay 3.0

  Tôi đã phản đối 4.0 bởi 3.0 chưa được hiện thực hóa và bởi 4.0 có hơi hướng quá nghiêng về kinh tế.

 • Khúc Trung Kiên

  Học chơi

  Nếu hỏi một người chưa nghỉ hưu là “thích chơi hay thích làm việc?”, câu trả lời có lẽ gần 100% là “chơi”.