© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

hoài linh

 • Trái ngọt từ Davos

  FPT đã có hơn 50 cuộc gặp song phương với những người đang dẫn dắt những cuộc chơi công nghệ và kinh doanh. Sau WEF, FPT cũng đã có những hợp tác thực sự với

 • Nguyễn Anh Quân

  Tinh thần Death Valley

  Mầm non sẽ không bao giờ hết. Sau 2005, Death Valley vẫn có thêm vài đợt mưa và vài đợt ra hoa. Tinh thần xung phong của người FPT chắc cũng không bao giờ hết.

 • Đỗ Cao Bảo

  Không chỉ làm oshin

  Muốn ngành CNTT Việt Nam phát triển, chỉ có cách chúng ta không dừng lại ở vai trò oshin.