© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

hoa anh đào

 • Hoàng Minh Châu

  Tôi hại... Tôi

  Đức Phật nói, kẻ thù lớn nhất đời là chính mình.

 • Nguyễn Thành Nam

  Lãng mạn cách mạng

  Chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0” đang được bàn khắp mọi nơi. Tôi thú thực là mình cũng chưa biết rằng “cách mạng 4.0” thì chúng ta phải chuẩn bị gì. Tôi chỉ nghĩ, cuộc

 • Trương Gia Bình

  Bão 4.0 là cuộc cách mạng lớn nhất

  Những doanh nghiệp đang sử dụng nguồn lao động giá rẻ cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc sẽ mất đi lợi thế...