© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.
  • Phan Phước Nhật

    Cứ đam mê, rồi có thành công?

    Ai trong số chúng ta ít nhất một lần đã từng được nghe câu "Hãy cứ theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn".

  • Nguyễn Huyền Trân

    Sư phụ Toan

    Thầy không chỉ dạy tôi làm thế nào để công việc được tốt hơn, thầy còn dạy tôi cách làm người!

  • Lê Phương

    Áp lực sinh tử

    Công việc phóng viên mảng Y tế dẫn tôi đến những trải nghiệm khó quên.