© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.

Bài viết của tác giả Hoàng Minh Châu

  • Lên sàn HOSE giúp FRT ra thế giới

  • Người tiên phong, người mở đường